Program 2019



FREDAG


TORGET

11 – 13 Veteranmopedutställning

13:30 Start veteranmopekryss

11 – 15 Mc utställning



MELLANHOLMEN

11 – 15 Bilträff med CruisingSverige

18 – 22 Bilträff Volvo/Gatbil




LÖRDAG


TORGET

11 – 15 Utställning av en Futureline


DOMKYRKAN

Drop-in vigsel


MELLANHOLMEN

09 Start av upp-parkering av bilar

11:00 Anmälan öppnar till Krantz Challenge

13 – 16 Krantz Challenge

NYBROGATAN

19 – 01 Cruising




SÖNDAG

10 – 16 Hillclimb i Vårdkasbacken




MÅNDAG

EJ KLART ÄNNU

18 Avslutning nostalgidagarna

© Copyright. All Rights Reserved.